DELiTH

Programutveckling och annat utvecklande

Kommer HHVM att ge PHP en ny framtid

HHVM, eller HipHop Virtual Machine, är Facebooks bidrag till PHP-världen. Istället för att köra PHP-koden direkt så konverteras koden till bytecode som sedan kan köras i en virtuell miljö. Det är ungefär samma sätt som man gör i C# och Java. Resultatet blir en avsevärt mycket snabbare kod då man slipper den tidsödande texttolkningen av koden och kan gå direkt på en kod (bytecode) som är anpassad för miljön där programmet slutligen ska köras.

I tester som Facebook gjort så är HHVM snabbare och mindre resurskrävande än sin föregångare HPHPc (som omvandlar PHP till C++ som sedan kompileras och körs). Jämfört med ”vanlig” PHP är HHVM ca 9 gånger snabbare och kräver bara 1/5 av minnesresurserna (givetvis beroende på hur mycket data som applikationen hanterar). En test att ladda WordPress via FastCGI utan HHVM jämfört en FastCGI med HHVM resulterade i en prestandaökning på 40 gånger när man kopplade in HHVM.

En annan stor fördel är att HHVM är Open Source och det finns färdiga paket att installera i Ubuntu. Det finns visserligen paket för andra Linuxdistributioner men utvecklingen är fokuserad på Ubuntu.

I nuläget så körs applikationerna via FastCGI vilket gör att det går att integrera mot de flesta webbservrar.

Håller HHVM vad de lovar så finns det en väldigt mycket större potential för PHP i framtiden.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *