DELiTH

Programutveckling och annat utvecklande

Högnivåspråk

Lazarus och cross platform

Satt i helgen och pillade med ett projekt som skulle göra sökningar i lite databaser. Men eftersom jag behövde kunna använda programmet i framförallt Ubuntu och Windows, men även på en Mac lite senare, så var jag tvungen att hitta en utvecklingsmiljö där jag kunde skapa ett GUI med lite logik bakom där resultatet skulle […]