DELiTH

Programutveckling och annat utvecklande

DELiTH

DELiTH är en förkortning som jag började använda när jag läste Data/Elektro-utbildningen på Linköpings Tekniska Högskola i Norrköping. Eftersom Data/Elektro förkortades DE och Linköpings Tekniska Högskola förkortades LiTH så slog jag samman dem och började använda det som skärmnamn på diverse forum och annat.