DELiTH

Programutveckling och annat utvecklande

C

C-familjen (C/C++/C#) tillhör egentligen högnivåspråk men C kan ibland klassificeras som ett lågnivåspråk.